Carthemis gaat er vanuit dat in de toekomst visueel denken en analytisch design steeds belangrijker worden voor het delen van informatie en kennis. Dat geldt ook voor het juridische domein. Vanuit die visie introduceert Carthemis visueel en grafisch verrijkte representaties van het Nederlandse recht.

Instructie, navigatie en referentie in het recht worden zo makkelijker en effectiever, zonder de diepte van het juridische discours te verliezen. 

Carthemis is een legal tech startup waarin meerdere disciplines samenkomen. In de eerste plaats de rechtsgeleerdheid, de actuele kennis van wet, regelgeving en rechtspraak en van de toepassing van die kennis in de praktijk. De informatie waarin die kennis is opgeslagen wordt van oudsher via natuurlijke taal (veelal in geschreven vorm) overgedragen.

Maar Carthemis doet dit anders. Omdat de mens eerst visueel en dan talig denkt presenteert Carthemis informatie in de eerste plaats visueel en gebruikt daarbij designprincipes.

Carthemis gaat ook te rade bij de cognitiewetenschappen. Grafisch ontwerp moet worden gezien als een cognitief instrument. De systematiek van een rechtsterrein maar ook van een wettelijke regeling op zich, al dan niet in combinatie met lagere regelgeving en beleid, kan met dit instrument veel sneller worden ontsloten en begrepen dan via natuurlijke taal.

Dit komt omdat het menselijk brein verschillende beelden gelijktijdig en vele malen sneller verwerkt dan eenheden taal die sequentieel worden verwerkt. 

Voor afzonderlijke begrippen wordt tekst gecombineerd met 'grafische vertalingen' en wordt het verband tussen begrippen met verschillende visualisatietechnieken in een infographic getoond. Voor de verfijning van de getoonde informatie gebruikt Carthemis uiteraard de tekst van regelgeving en jurisprudentie. Voor veel abstracte begrippen blijft natuurlijke taal het beste geschikt om die begrippen te communiceren.

Onderzoek wijst echter uit uit dat het begrip van complexe informatie die in taal wordt aangeboden verbetert en versnelt door de gelijktijdige en integrale verrijking van die taal met visuele of grafische informatie. (Ware, C. 2012; Miller, B.M. and Barnett, B. 2010)