Privacyverklaring Carthemis B.V.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Carthemis B.V., hierna Carthemis, met persoonsgegevens van afnemers en gebruikers, hierna gebruikers, van haar producten en diensten omgaat.

 

In de verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt en voor welke doeleinden dat gebeurt. De verklaring legt ook uit hoe gebruikers van de producten en diensten van Carthemis hun gegevens kunnen inzien, wijzigen of kunnen verwijderen.

 

1 Carthemis en privacy

Carthemis is een onderneming op het terrein van juridische informatieve dienstverlening. Carthemis brengt juridische kenniskaarten op de markt, op papier en in digitale vorm vanuit de app (verkregen vanuit de Apple App Store / Google Play Store) of via de webapplicatie.

Carthemis verwerkt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werkt Carthemis bij de uitvoering van de dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door Carthemis zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Carthemis zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

 1. Deze privacyverklaring beschikbaar wordt gesteld, via de geëigende kanalen,
 2. Het registreren en verwerken van de persoonsgegevens plaats vindt voor zover in het belang van de dienstverlening van Carthemis,
 3. Bij uitvraag van persoonsgegevens wordt vermeld voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt,
 4. Het registreren en verwerken van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 5. Uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken wordt gevraagd in gevallen waarin die uitdrukkelijke toestemming wettelijk is vereist;
 6. Gegevens niet worden doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Carthemis daar wettelijk toe verplicht zijn,
 7. Passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

2 Persoonsgegevens

Bij het gebruik van diensten, websites en app’s worden bepaalde gegevens bij Carthemis achter gelaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Carthemis verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten worden gebruikt.

 1. Naam, Adres, Woonplaats, Gebruikersnaam
 2. telefoonnummers, e-mailadressen,
 3. IBAN
 4. IP-adres, identifiers in cookies
 5. voorkeur voor studie instelling
 6. surfgedrag op onze website of in de app
 7. gegevens over gebruik van diensten en producten per gebruiker
 8. informatie die naar Carthemis worden verstuurd via e-mail, contactformulier, social media

 

3 Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden door Carthemis voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die de gebruiker afneemt) gebruikt:

 1. Het bestellen van producten via onze websites en het gebruik maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 2. Het verwerken van een bestelling en het informeren van de gebruiker over het verloop daarvan.
 3. Het communiceren via het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 4. Het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van de interesse van de gebruiker.
 5. Het verzamelen van gegevens over het gebruik van de app of webapplicatie en het verwerken van deze gegevens in anonieme statistieken met als doel de app of webapplicatie te verbeteren.
 6. Het verbeteren van de website.

 

4 Verstrekking aan derden

Carthemis geeft verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maakt Carthemis gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen van onze producten en diensten en geeft Carthemis gegevens door aan de postbezorger om bestelling te bezorgen.

Wanneer Carthemis gegevens aan een derde verstrekt, wordt met een overeenkomst ervoor gezorgd dat die gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook wordt ervoor gezorgd dat die gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

5 Profilering en cookies

Carthemis gebruikt functionele cookies om de app naar behoren te laten werken. Zo is het mogelijk om ingelogd te blijven in de app. Daarnaast wordt er een cookie geplaatst ten behoeve van het verzamelen van geanonimiseerde statistieken. Tenzij de “Do not track”-instelling, die in de meeste browsers aanwezig is, is ingeschakeld. Deze statistieken worden niet met derden gedeeld.

 

6 Beveiligen en bewaren

De vereniging treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang hebben tot de gegevens, de toegang tot de gegevens wordt afgeschermd en veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Er geldt een standaard bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van het account.

 

7 Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. De vereniging garandeert niet dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgaan.

 

8 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

9 Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens

Indien gewenst kan een schriftelijk verzoek per post of e-mail worden ingediend om de geregistreerde eigen persoonsgegeven in te zien en te wijzingen.

Naar aanleiding van deze privacyverklaring kan contact met de vereniging worden opgenomen www.carthemis.nl.

 

Laatst bijgewerkt: 12-10-2018